Hartelijk Welkom

REFRESH!! voor laatste nieuws.

Laatste wijziging (zie Kontakt/ Blog): 14 september

2017

Vel 100 jaar De Stijl

Dit vel met o.a. zegels van Theo van Doesburg en Piet Mondriaan is onlangs bij Post Nl verschenen. Zie verder onder Actueel.

Wereldcatalogus

De wereldcatalogus is een spreadsheet met alle nieuw vermelde zegels van schilderijen vanaf 2010 gesorteerd op schilder. Deze catalogus is bijgewerkt tot en met augustus 2017. Het betreft aanvullingen op de catalogi van Michel zoals deze gepubliceerd zijn in de rundschau. Verzameld zijn alle zegels, blokken en series over schilderijen. Series van lokale schilders zijn als serie opgenomen. Van beroemde west europeese schilders worden zoveel mogelijk de titels van schilderijen apart vermeld. Momenteel 3573 regels.
© Rob van den Bor 2017 
Schilderij op postzegel Deze website toont catalogi van postzegels met een afbeelding van een schilderij. De schilders der Lage Landen vormen de hoofdmoot. Daarnaast catalogi over de door mij verzamelde schilders Durer, Michelangelo en Rafael. Van de overige schilders der lage landen is informatie en zijn zegels uit mijn collectie opgenomen.
Home Catalogi Aktueel Kontakt

Landencatalogus

Alfabetisch overzicht van de landennamen in de catalogi van Michel en Yvert en de naam op de zegels, uitgaande van de Nederlandse naam. Versie november 2016: Dit overzicht geeft inzicht in welke catalogusvolume of tome een land vermeld is.

MENU:Tab-blad catalogi

Van beroemde schilders zijn complete catalogi vervaardigd met zoveel mogelijk afbeeldingen en aanvullende informatie. Op de hoofdpagina  zijn Van Gogh en Frans Hals gepubliceerd. Rubens, Rembrandt, Dürer en Rafaël hebben een eigen pagina. Gezien de vele uitgaven zijn deze gesplitst in separate landencatalogi, waardoor het zoeken en vinden sneller kan plaatsvinden.

Aanvullingen

In het logboek (Blog) worden de aanvullingen gemeld.

Schilderij op Postzegel

Landen catalogus Landen catalogus Home